Studia na kierunku fizjoterapia Dąbrowa Górnicza pozwolą Ci uzyskać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do usprawniania osób niepełnosprawnych lub tych, które utraciły pełną sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu

2019-09-13

Fizjoterapia jest istotną częścią systemu usług opieki zdrowotnej i społecznej. Absolwenci PWSZ kierunku Fizjoterapia przygotowani są merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Należy jednak pamiętać, że fizjoterapia jest na tyle indywidualna, że w różnych przypadkach będzie oddziaływać na pacjenta odmiennie. Studia na kierunku fizjoterapia Dąbrowa Górnicza pozwolą Ci uzyskać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do usprawniania osób niepełnosprawnych lub tych, które utraciły pełną sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu. Zapisz się na studia i zdobądź wykształcenie, które pozwoli Ci osiągnąć zawodowy sukces. - Fizjoterapia nie jest kierunkiem łatwym. Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony. Fizjoterapia za granicą, czyli wszystkie informacje jakie znalazłam oraz otrzymałam odnośnie pracy fizjoterapeuty w innych krajach. Studia na kierunku Fizjoterapia należą do grupy studiów konsekutywnych. - Uważam, że fizjoterapia jest zawodem przyszłości, bo patrząc na sytuację społeczno-demograficzną w Polsce i w Europie, społeczeństwo się starzeje. Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z kandydowania do przyjęcia na studia i skreśleniem/usunięciem z listy osób przyjętych na ten kierunek. ) opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku fizjoterapia (0-63,5 punktów). Studia w pełni przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej. Studenci kierunku fizjoterapia zapoznali się zasadami metody NEURAC1 i wykorzystanie aparatu REDCORD w rehabilitacji medycznej. Absolwenci fizjoterapii mogą podnieść swoje kwalifikacje lub uzyskać pożądane na rynku pracy specjalizacje kończąc studia podyplomowe. W ramach podnoszenia kompetencji zawodu fizjoterapeuty, aktualnie na poziomie ministerialnym trwają dyskusje, aby studia na kierunku fizjoterapia były prowadzone WYŁĄCZNIE w trybie stacjonarnym. Do tej pory były to jedynie studia pierwszego stopnia, które kończyły się tytułem licencjackim. Delegacja członków SKNF i studentów kierunku Fizjoterapia uroczyście przekazali prezenty Caritas. Celem jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia w PWSZ jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów - fizjoterapeutów.